Všeobecné obchodné podmienky

Firemné dokumenty

East West Trade&Distribution

name Výpis z obchodného registra
name IČ DPH SK

Registrácia obchodných partnerov

Registrácia obchodných partnerov

Pre spoluprácu s nami upozorňujeme, že Vaša spoločnosť musí byť minimálne 1 rok stará. Zároveň Vás prosíme o zaslanie nasledujúcich dokumentov:

  • kópiu výpisu z obchodného registra
  • kópiu osvedčenia o registrácii na DPH
  • kópiu pasu alebo občianskeho preukazu majiteľa firmy
  • podpísaný a vyplnený registračný formulár